Daejeon, thành phố dẫn đầu về công nghệ sinh học ! Trung tâm của “Kbio”!

Bồi dưỡng 300 công ty liên doanh sinh học dẫn đầu về công nghệ mới… Kỳ vọng về việc phát triển vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm và trở thành một cụm công nghệ sinh học tiêu biểu trong nước.

Thành phố Daejeon đã chính thức được lựa chọn để thực hiện dự án chứng thực việc thương mại hóa vắc xin, thuốc điều trị giai đoạn đầu thông qua “xây dựng và vận hành cơ sở nghiên cứu chung giữa các bệnh viện”, một dự án chứng thực bổ sung cho khu vực đặc biệt tự trị trong quy chế công nghệ sinh học tại Ủy ban khu vực đặc biệt tự trị lần thứ 3 do Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tổ chức.

Các công ty công nghệ sinh học ở khu vực Daejeon được lựa chọn bổ sung vào dự án chứng thực lần này sẽ có thêm động lực để phát triển vắc xin và thuốc điều trị các bệnh truyền nhiễm. Việc này sẽ đưa đến kỳ vọng hạ thấp rào cản cho các công ty khởi nghiệp tiến vào lĩnh vực công nghệ sinh học phát triển vắc xin và thuốc điều trị, qua đó có thể xây dựng một hệ thống hỗ trợ một cửa trên tất cả các giai đoạn của ngành công nghệ sinh học từ chẩn đoán bệnh truyền nhiễm đến phát triển vắc xin và thuốc điều trị liên kết với dự án khu vực đặc biệt chuyên về chẩn đoán bệnh trước đây.

Thông qua việc lựa chọn vào dự án lần này, các doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ rút ngắn được thời gian phát triển và thời gian giới thiệu ra thị trường vắc xin và thuốc điều trị bệnh truyền nhiễm, triển vọng tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế khi nhanh chóng đưa những sản phẩm chất lượng cao đã được kiểm chứng ra thị trường, đồng thời dẫn dắt nền kinh tế của khu vực.

Thành phố Daejeon được kỳ vọng sau này sẽ thu hút được hơn 30 doanh nghiệp, tạo ra hơn 2300 việc làm và khoảng 216 tỷ won giá trị gia tăng thông qua việc được lựa chọn là khu vực đặc biệt tự trị trong quy chế công nghệ sinh học.

Đại diện thành phố Daejeon cho biết “sau khi được lựa chọn là khu vực đặc biệt tự trị trong quy chế công nghệ sinh học, thành phố sẽ phối hợp với chiến lược phát triển ngành công nghệ sinh học đến năm 2030 do Viện nghiên cứu công nghệ sinh học Hàn Quốc đang xúc tiến để đưa Daejeon phát triển thành thành phố công nghệ sinh học.”

Other Article