Trust me, It's Daejeon

Khảo sát mức độ hài lòng khi sử dụng Bản tin Du lịch Y tế Daejeon 2022

1. Mức độ hài lòng chung của bạn với Bản tin Du lịch Y tế Daejeon là bao nhiêu?
                   
2. Chủ đề bạn quan tâm nhất trong Bản tin Du lịch Y tế Daejeon là gì? (Có thể chọn nhiều câu trả lời)