Дэжон хот 2019 онд 9,296 гадаад өвчтөнүүдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хүргэж амжилттай ажиллажээ

Дэжон хот 2019 оны байдлаар 9296 гадаад өвчтөнүүдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ хүргэсэн нь өмнөх жилийнхээс 18.7% -иар өссөн байна. Энэ нь 2018 онд 7831 байсан бол 1456-аар өсч, жилийн дундаж өсөлт 49.3%-д хүрсэн.

Солонгосын Эрүүл Мэндийн Аж Үйлдвэрийг Дэмжих Агентлагаас гаргасан "2019 оны гадаад өвчтөнүүдэд хүргэсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээний гүйцэтгэл" –ээс харахад Солонгос, Японы хоорондох 2019 оны худалдааны зөрчил зэрэг гадны хүчин зүйлийн нөлөөллөөс ч үл хамааран БНСУ-аас эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ авсан гадаад өвчтөнүүдийн бодит тоо 500,000 орчим байсан ба холбогдох өвчтөнүүдийн тоо 1 сая давсан байна. 2018 оны бодит өвчтөний тоотой харьцуулахад 30 гаруй хувиар өссөн бөгөөд Шинэ Өмнөд, Шинэ Хойд зэрэг зах зээлийг төрөлжүүлэх бодлогын хүчин чармайлт нөлөөлсөн.

Иргэншлийн хувьд Хятад, Япон, АНУ, Орос, Монгол, Вьетнам гэсэн дарааллаар эдгээр оны өвчтөнүүд их байсан бөгөөд эмчилгээний төрөл зүйлийн хувьд дотор, гоо сайхны мэс засал, арьс, эрүүл мэндийн шинжилгээ, эх барих, эмэгтэйчүүд, гэмтэл согог зэрэг дарааллаар энэхүү төрөл зүйлийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хувь өндөр байв. Тухайлбал, хүнд хэлбэрийн өвчтөнүүдийн 50% нь Оросууд байв. Казахстан, Узбекстан зэрэг Төв Азиийн 50-иас дээш насны хорт хавдартай өвчтөнүүд ихэвчлэн Солонгост эмчилгээ хийлгэдэг болох нь тогтоогджээ.

Өмнөх жилийн гүйцэтгэлийн үр дүнг улам нэмэгдүүлэхийн тулд Дэжон Маркетинг Корпораци нь гадаадын харьяа улс орны эрүүл мэндийн байгууллагууд болон агентлагуудтай хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлж, Корона-19 ийн хүнд үеийг давуу тал болгон ашиглахаар ашиглаж байна. Мөн гадаадын өвчтөнүүдийг хүлээн авах хандлагыг сайжруулах, эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг дэмжихийн зэрэгцээ шинэ бизнесийг нээх, хамтарсан маркетинг сурталчилгаа хийх замаар Дэжон хотыг эрүүл мэндийн хот болгон хөгжүүлэхийн төлөө хичээнгүйлэн ажиллаж байна.

Түүнчлэн, Корона-19 өвчний энэ нөхцөл байдалд ч гэсэн Солонгосын эрүүл мэндийн үйлчилгээг авахыг хүсч буй эмнэлгийн жуулчид болон эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын ирээдүйн хэрэглэгчдэд "Эрүүл мэндийн аюулгүй аялал жуулчлал" -ыг сурталчлах зорилгоор Солонгос улсын хилээр нэвтрэх журам, хорио цээрийн удирдамжийн талаарх мэдээллийг вэбсайт болон "2020 Korea Tourism Online Expo" зэргээр дамжуулан таниулж гадаадад байгаа худалдан авагчидтайгаа харилцаагаа тасралтгүй өргөжүүлэхээр төлөвлөж байна.

Корона 19 өвчний үеийн гадаад өвчтөнүүдэд зориулсан Солонгост хилээр нэвтрэх гарын авлага

Other Article