Trust me, It's Daejeon

2022 Дэжон хотын Эрүүл Мэндийн Аялал Жуулчлалын Сэтгүүлийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

1. Дэжоны Эрүүл Мэндийн Аялал Жуулчлалын Сэтгүүлд хэр их сэтгэл хангалуун байдаг вэ?
                   
2. Дэжоны Эрүүл Мэндийн Жуулчлалын Сэтгүүл дотроос таны сонирхдог сэдэв юу вэ? (Олон хариулт сонгох боломжтой)