Trust me, It's Daejeon

Захиалах

Мэдээлэл оруулах

Овог нэр
харьяалал
имэйл хаяг

Хувийн мэдээллийг цуглуулах, ашиглах зорилго

Мэдээлэл илгээхтэй холбоотойгоор таны хувийн мэдээллийг цуглуулж ашиглахыг хүсч байна.

Доорх агуулгыг шалгаад, зөвшөөрөх эсэхээ шийднэ үү.

1. Цуглуулах зорилго: Дэжон маркетинг корпорацийн эмнэлгийн аялал жуулчлалын мэдээлэл илгээх

2. Цуглуулах зүйлс: Овог нэр, харьяалал, имэйл хаяг

3. Хувийн мэдээллийг хадгалах, ашиглах хугацаа: Захиалгын өдрөөс дуусах хүртэл
* Захиалга цуцлагдсан тохиолдолд, хойшлуулалгүйгээр устгагдана (гэхдээ тухайн сарын дугаарыг илгээхээр ажиллаж байгаа бол дараагийн сарын дугаараас хэрэгжих болно)

4. Дээрх хувийн мэдээллийг цуглуулах, ашиглахыг зөвшөөрөхөөс татгалзах эрхтэй.
Хэрэв та хувийн мэдээллийг цуглуулахыг зөвшөөрөхөөс татгалзвал үйлчилгээг хүлээн авах боломжгүй болно.

Мэдээллийг бүртгүүлсэн имэйл хаягаар авахыг хүлээн зөвшөөрч байна.