Tổ chức diễn đàn chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số để đáp ứng với những thay đổi trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn cầu

Daejeon Marketing Corporation (Chủ tịch Koh Kyung Gon) đã thành lập “Hội đồng Kinh doanh Y tế Daejeon” với sự tham gia của các tổ chức y tế, công ty chăm sóc sức khỏe sinh học (Bio healthcare company) và các cơ quan liên quan nhằm đáp ứng với những thay đổi trong ngành chăm sóc sức khỏe toàn cầu và tạo ra nền tảng chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số thông qua sự hợp tác giữa các tổ chức, công ty này. “Diễn đàn chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số lần thứ 1” đã được tổ chức vào ngày hôm nay (ngày 26 tháng 5).

Hội đồng Kinh doanh Y tế Daejeon đã mở rộng phạm vi tham gia từ các Tổ chức thảo luận nghiệp vụ thực tế của các Cơ quan y tế trước đây đến Cơ quan y tế, Doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe sinh học (Bio healthcare company), các Cơ quan có liên quan. Giám đốc Bệnh viện Đại học Quốc gia Chungnam Yoon Hwan Jung được bầu làm chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Kinh doanh Y tế Daejeon và đã quyết định xây dựng hệ thống quản lý hợp tác (cooperative governance) để chuyển đổi kỹ thuật số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giúp Hội đồng Kinh doanh Y tế hoạt động bền vững.

Trong diễn đàn được tổ chức hôm nay, Giáo sư Lee Seung Bok Đại học Y khoa Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul đã giải thích trong chủ đề 'Chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số: Cơ hội và thay đổi' về việc hệ thống y tế trong tương lai sẽ đổi mô hình chăm sóc y tế tùy chỉnh dựa trên nền tảng kết hợp giữa Big data với công nghệ ICT và nhấn mạnh cần phải có dịch vụ hỗ trợ sử dụng dữ liệu sức khỏe cá nhân.

KAC giải thích dự án xây dựng nền tảng y tế không trực tiếp đang được kết hợp với Sun Healthcare International xúc tiến tại Thành phố Daejeon và mở rộng khả năng tiếp cận y tế thông qua việc cung cấp thông tin cơ sở y tế, tư vấn y tế cho người nước ngoài không hiểu rõ về lĩnh vực y tế và chia sẻ tình trạng phát triển nền tảng điều trị không trực tiếp giúp chăm sóc bệnh nhân nước ngoài trước và sau điều trị.

Một quan chức của Tổ chức y tế đã tham gia Hội đồng Kinh doanh Y tế Daejeon cho biết, “Chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào việc xây dựng một nền tảng có thể quảng bá dịch vụ và cơ sở hạ tầng y tế của Daejeon cho người nước ngoài trong khu vực. Hy vọng việc cung cấp tiện ích y tế cho người nước ngoài trong khu vực sẽ trở thành cơ hội để thu hút khách hàng tiềm năng trong tương lai”.

Daejeon Marketing Corporation (Chủ tịch Koh Kyung Gon) bày tỏ, “Tôi hy vọng rằng Hội đồng Kinh doanh Y tế Daejeon là kênh liên lạc thường xuyên giữa các tổ chức y tế với các doanh nghiệp, qua đó sẽ tìm kiếm và thúc đẩy đa dạng các dự án hợp tác khác nhau, tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số” và ông cho biết thêm “chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để các doanh nghiệp ICT, doanh nghiệp AI, các nhà đầu tư tài chính có thể cùng tham gia trong tương lai”.

Other Article